Financiële verantwoording Stichting Stop Darmkanker Transparantie is belangrijk.

Transparente boekhouding

Stop Darmkanker Nederland is een is een particuliere organisatie. Dit betekend dat het geld dat de stichting beschikbaar heeft - om onderzoeken naar darmkanker te ondersteunen en voorlichting te geven -  ontvangen wordt van bedrijven en particulieren.

De stichting heeft vaste en initiele donateurs. Naast deze donateurs zijn er verschillende bedrijven die de stichting met kennis en materialen ondersteunen. Door deze manier van werken is de stichting in staat om meer dan 90 procent van de verworven gelden beschikbaar te stellen aan onderzoek naar de ziekte darmkanker. De stichting hecht er grote waarde aan om zo transparant mogelijk te zijn. Alle donateurs en geïnteresseerden worden op diverse momenten in het jaar op de hoogte gehouden van de onderzoeken die zij door de donatie ondersteunen.

Geen bezoldiging

De bestuursleden en de actieve medewerkers van Stop Darmkanker Nederland doen de werkzaamheden op geheel vrijwillige basis. De stichting heeft dat in haar bestuursvergadering vast laten leggen.

Jaarverslag Stop Darmkanker

De stichting maakt aan het einde van het boekjaar een jaarverslag. Hierin kunnen donateurs en geïnteresseerden lezen hoeveel gelden er zijn geworven en hoe de stichting er finanancieel voorstaat. De jaarverslagen kunt u hieronder lezen door op de links te klikken.

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverlag 2016