Ontstaan

Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt. Via de stichting wil hij iets terug doen voor de mensen die tegen deze ziekte vechten, de artsen, die de patiënten (proberen te)genezen dan wel er alles aan doen om het leven van patiënten zo aangenaam mogelijk te maken en de onderzoekers, die onderzoek doen naar preventie en behandelmethoden van dikke darmkanker.

Bij zijn vader werd in 2003 darmkanker vastgesteld. Mijn vader werd er weer bovenop geholpen maar werd telkens weer ziek. Helaas is zijn vader op 19 september 2010 overleden. Gedurende het ziekbed van zijn vader is ook zijn moeder ziek geworden. Ook darmkanker. Gelukkig is mijn moeder inmiddels hersteld van haar ziekte.  In de periode dat zijn ouders ziek waren besloot Marthen dat hij iets voor de artsen/ onderzoekers terug wilde doen. Niet zelf met een collectebus rondlopen, dat had Marthen al eens gedaan. Hij bedacht een eigen initiatief waarmee bewust en gericht de ziekte kan worden aangepakt. Nadat hij zich verdiept had in de ziekte darmkanker, de groei van het aantal patiënten en de aandacht voor de ziekte ontstond het idee om een stichting op te zetten. Samen met zijn vader en enkele ervaren bestuurders werd de stichting opgezet met als missie; Stop Darmkanker Nederland zet zich in voor een toename van de overlevingskansen van personen met darmkanker, een betere kwaliteit van het leven en uiteindelijk minder patiënten met darmkanker.”

Waarom Stop Darmkanker Nederland?

De gedachte om daarvoor pixels te verkopen is ontstaan na de vergelijking met kankercellen. Een pixel is feitelijk een kleine cel op uw beeldscherm, een cel is een minuscuul onderdeel van uw lichaam. Bij mensen die te horen krijgen dat ze de ziekte darmkanker hebben hangen donkere wolken boven het hoofd. De patient stapt een zwaar traject in om deze ziekte te overwinnen. De donkere cellen moeten worden afgestoten en/of vernietigd om weer een kleurrijk leven tegemoet te gaan. Dit moet ook gaan gebeuren met de ontwikkeling van de pixelpagina op de website van de stichting. Van een, bij de start van de stichting, nog donker vlak moet het door uw giften veranderen in een kleurrijk palet dat de kracht en de vrolijkheid van een gezonde toekomst uitstraalt.

Het geld dat wordt gedoneerd is niet bestemd om gestort te worden in een ‘algemeen’ fonds. Daarom is besloten deze stichting op te richten. Via deze stichting kan er een langer traject worden ingezet voor het ondersteunen van specifieke projecten gericht op de bestrijding van darmkanker. U kunt hierbij denken aan het financieren van wetenschappelijk onderzoek, het uitgeven van studiebeurzen voor talentvolle studenten die meewerken aan belangrijke onderzoeken, etc.