Darmkanker in welk stadium en wat zijn de vooruitzichten?

Stadia-van-de-dikke-darm-kanker

Wanneer de diagnose darmkanker is gesteld, is het belangrijk om na te gaan of de tumor al dan niet door de darmwand is gegroeid, of er uitzaaiingen elders in het lichaam zijn. dit wordt het vaststellen van het stadium genoemd. bij ieder stadium hoort een verschillende behandeling of combinatie van behandelingen.


De meest gebruikte indeling is het zogenaamde TNM systeem of de TNM classificatie. TNM staat voor Tumour (tumor zelf) Nodes (lymfeklieren rondom de tumor) Metastases (uitzaaiingen elders in het lichaam).

Volgens het TNM systeem zijn er 5 stadia. Een andere indeling
is de Dukes-classificatie. Deze kent vier verschillende stadia, die grotendeels overlappen met de TNM stadia.

  • stadium 0: Verdenking op kanker/kanker in wording, bv. een poliep
  • stadium i dukes a: Tumor beperkt zich tot de darm zelf
  • stadium ii dukes b:  Tumor is door darmwand gegroeid,maar nog niet in lymfeklieren
  • stadium iii dukes c: Tumor is tot in de regionale lymfeklieren gegroei
  • stadium iV dukes d: Tumor is uitgezaaid naar elders in het lichaam (meestal lever of longen)

Vooruitzichten of prognose

De prognose is afhankelijk van het stadium van de dikke darmkanker en een aantal persoonsgebonden factoren (leeftijd, lichamelijke conditie, hoe iemand reageert op een behandeling...) Het meest gebruikelijk is om een vijfjaarsoverleving te geven. Dit is het percentage van de totale groep darmkankerpatiënten die 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Onderstaande percentages zijn gemiddelde cijfers:

  • Stadium 0-I/ Dukes A, vijfjaars overlevingskans - 85 tot 95 procent
  • Stadium II/Dukes B, vijfjaars overlevinsgkans - 60 tot 80 procent
  • Stadium III/Dukes C, vijfjaars overlevingskans - 30 tot 60 procent
  • Stadium IV/Dukes D,  vijfjaaraas overlevingskans - minder dan 5 procent

De behandelmethode van uw ziekte wordt bepaald naar aanleiding van het stadium waar in de darmkanker zich bevind.