Palliatieve zorg bij darmkanker

Helaas komt het nog te vaak voor dat iemand aan darmkanker komt te overlijden. Van de patiënten populatie darmkanker zal ongeveer 40 procent de ziekte helaas niet overleven. men krijgt dan te maken met 'Paliatieve zorg'. Deze vorm van zorg is er opgericht om ongeneeselijk zieke mensen in de laatse van hun leven zo optimaal mogelijk te verzogen.

Palliatieve zorg bestaat uit:

- Het behandelen van pijn en (mogelijke) andere ziektesymptomen.
- het geven van aandacht aan zingeving.psychologische en sociale problemen behandelen;
- ondersteuning verlenen om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bieden.
- aandacht beiden aan de patiënt en naasten bij het afscheid nemen en afronden van het leven.
- hulp bieden bij rouwverwerking na het overlijden voor de naasten.de patiënt ondersteunen bij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven;

Palliatieve zorg kan op verschillende plaatsen worden verleend:

- thuis in de eigen omgeving.
- in het ziekenhuis
- in een verzorgingshuis
- in een hospice

De keuze waar de zorg zal plaatsvinden is geheel aan de patiënt deze mag zelf kiezen waar hij of zij de zorg wenst te krijgen. In veel gevallen kiest de patiënt om de laatste zorg thuis te krijgen. Mocht dit niet mogelijk zijn kan er gekozen worden voor een hospice. In een hospice wordt de thuis situatie zoveel mogelijk benaderd.