Darmkanker behandeld met chemotherapie

Chemotherapie wordt toegepast wanneer er uitzaaiingen van de kanker buiten de darm zijn aangetroffen. chemotherapie vertraagd het uitzaaien van kanker op andere plekken in het lichaam buiten de darm. Verschillende soorten chemotherapie bij darmkanker.

Chemotherapie door middel van port-a-cath

Eén van de meest toegepaste middelen bij darmkanker is 5-fluorouracil (5-FU) in combinatie met leucovorin. Dit laatste middel versterkt de werking van 5-FU. De patie?nt kan een doosje met een port-cath (membraan) geïmplanteerd krijgen. Op deze manier is er een gemakkelijke toegang tot de aderen. Een andere optie is dat een ader in de darm wordt aangeprikt met een infuusnaald. Met een kleine draagbare pomp kan nu de chemo continu toegediend worden. Wanneer sprake is van een infuus wordt het middel gedurende 24 tot 48 uur, wekelijks of eenmaal per twee weken toegediend. Het kan ook zijn dat 5-FU door middel van injecties worden toegediend. Bij deze laatste manier is er geen pompsysteem meer nodig.

Xeloda® en tegafur/ uracil

Het middel 5-FU kan worden vervangen door een geneesmiddel dat door middel van tabletten wordt toegediend. Dit noemt men

Xeloda® (capecitabine). Dit geneesmiddel heeft als eigenschap dat het zichzelf in het lichaam en met name in de kankercel omzet in 5-FU. Wanneer men Xeloda® gebruikt hoeft het middel leucovorin niet gebruikt te worden.

Tegafur/ Uralci (UFT®) heeft een vergelijkbare werking als Xeloda®. Dit middel kan ook als tablet worden ingenomen.
Oxaliplatin (eloxatin®) en irinotecan (campto®)

Oxaliplatin (Eloxatin®) en irinotecan (Campto®) zijn genees- middelen die meestal in combinatie met 5-FU (infuus of tablet) worden toegediend. Dit zijn relatief nieuwe geneesmiddelen. Irinotecan wordt samen toegepast met 5-FU. Dit geneesmiddel wordt alleen toegepast bij darmkanker patie?nten met een uitgezaaide vorm van darmkanker. Dit gaat dan om een darm- kanker in het stadium IV. Oxaliplatin is een geneesmiddel dat alleen samen met 5-FU of met capecitabine wordt toegepast.

Deze nieuwe geneesmiddelen geven volgens onderzoek in combinatie met 5-FU betere resultaten. Wel hebben deze genees- middelen meer bijwerkingen.

Oxaliplatin capecitabine en 5-FU worden ook als aanvullende behandeling gebruikt bij patiënten die zijn geopereerd aan stadium III en een hoog risico stadium II.

Bijwerkingen chemotherapie.

Wanneer u te maken krijgt met chemotherapie worden ook gezonde cellen in uw lichaam aangetast. U kunt te maken krijgen met hinderlijke bijwerkingen zoals vermoeidheid, verminderde eetlust, misselijkheid en haaruitval. Daarnaast kunnen er ook medische bijwerkingen optreden, beschadiging van slijmvlies, verminderde weerstand, beschadigingen van zenuwen en stoornissen in eventuele bloedstollingen.

Bijwerkingen van chemotherapie nemen meestal geleidelijk af nadat de behandeling is afgelopen. Vermoeidheid kan echter nog lang na de behandeling aanhouden.