Ik heb darmkanker, krijg ik een stoma?

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. Een colostoma (colon=darm) is een uitgang van de darm in de huid van de buik. Een stoma moet worden aangelegd op het moment dat het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten.  Een stoma kan ook worden aangelegd omdat de darm na een operatie rust moet hebben. Zodat het genezingsproces wordt bevorderd.

Ontlasting dat het stoma verlaat moet worden opgevangen. Hier zijn diverse speciale opvangmaterialen en methoden voor. Wanneer men een stoma heeft kan de ontlasting niet meer worden opgehouden. Dat komt omdat er geen kringspier meer aanwezig is.

Verschillende soorten stoma

Stoma’s zijn er in verschillende soorten. Een stoma kan tijdelijk maar ook blijven zijn. Een tijdelijk stoma wordt aangelegd om de darm rust te geven om het genezingsproces te bevorderen. Bij een blijvend stoma is de hele dikke darm weggehaald of de darmlengte is te kort om ‘aan te sluiten’ op de endeldarm, waardoor u ontlasting niet meer op de natuurlijke weg het lichaam kan verlaten.

Stoma’s kunnen eindstandig of dubbelloops zijn. Stoma’s die dubbelloops zijn hebben twee openingen naast elkaar. Uit een opening komt alleen ontlasting en uit het andere slijm (afkomstig van het slijmvlies van de darm). Meestal is een Meestal is een stom eindstandig. Een eindstandig stoma heeft één opening.

Wanneer een stoma wordt aangelegd op de dunne darm noemt men dat een ileostoma. Een stoma op de dikke darm is een colostoma.

Waar wordt een stoma aangelegd?

De plaatsbepaling van een stoma is afhankelijk van verschillende factoren. Wanneer u een stoma krijgt heeft voor de operatie een gesprek met de stomaverpleegkundige. De stomaverpleegkundige zal u uitleg geven over het stoma en de gevolgen ervan. De verpleegkundige bepaalt in overleg met de patiënt de plaats van het stoma. Die hangt van de vorm van de buik en het dragen van kleding. De bepaalde plaats is slechts een aanduiding. De chirurg is tijdens de operatie afhankelijk van de omstandigheden in de buik. Meestal wordt het stoma geplaatst bij de linker of rechter onderbuik.

De operatie om een stoma aan te leggen

Het aanleggen van een stoma gebeurd tijdens een operatie. Deze operatie wordt verricht  onder algehele narcose. Tijdens de operatie wordt het darmdeel dat het stoma moet gaan vormen door een opening in de buikwand gebracht. De darm wordt vastgehecht aan de huid. Het slijmvlies van de darm zal het zichtbare stoma vormen. Na de operatie wordt er een opvangzakje geplaatst over het stoma.