ANBI Status

Stop Darmkanker Nederland heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid onze stichting/ fonds erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het doel van onze stichting dient inderdaad het algemeen belang en er is bij de stichting geen winstoogmerk. Voor wie geld aan ons wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de strijd tegen kanker.

Het registratienummer van de stichting is:

RSIN Nummer: 8206.10.033
KvK Nummer: 34333218

 

Meer weten? www.anbi.nl