Stop Darmkanker - Missie & Visie

Stop darmkanker visie en missie

Stop Darmkanker Nederland is een kleine slagvaardige organisatie met een onafhankelijk bestuur en een Raad van Toezicht. Stop Darmkanker Nederland wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van de mensen die te maken krijgen met darmkanker. Wij willen op een basis van GUNNEN EN VERTROUWEN een band met onze donateurs creëren. Dit willen we realiseren door maximaal in te zetten op onze kernwaarden betrokkenheid, zorgvuldigheid, transparantie en dienstbaarheid. Bestrijding van darmkanker en vergroting van de kennis om het risico op darmkanker te beperken vereist wetenschappelijk onderzoek. Goede voorlichting, preventie en begeleiding van patiënten met darmkanker en hun omgeving kan de kwaliteit van leven aanmerkelijk verbeteren.Hiervoor zijn middelen en mensen noodzakelijk.

Missie en visie
De missie van Stop Darmkanker Nederland:

Stop Darmkanker Nederland zet zich in voor het vergroten van deoverlevingskansen van mensen met darmkanker, een betere kwaliteit van leven voor dezepersonen en uiteindelijk minder mensen met darmkanker. Wij zijn er van overtuigd dat onderzoek de basis is voor de bestrijding van darmkanker. Onderzoek naar genezing, naar manieren ter voorkoming en naar een betere kwaliteit van leven. Wij richten ons primair op een positie binnen het wetenschappelijk darmkanker onderzoek. Wij zijn onafhankelijk, stimuleren innovatie, streven naar een goede reputatie en een krachtig (donateurs)netwerk en hebben plezier in watwe doen. Daarom richten wij ons met onze projecten primair op organisaties die actief zijn op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en secundair op organisaties die actief zijn in hetbegeleiden van patiënten en hun naaste verwanten.

Stop Darmkanker Nederland ontvangt (nog) geen (overheid-) subsidies. Om onze missie te realiseren houden wij ons actief bezig met fondsenwerving onder meer door het verkopen van pixels.