Het is voor een kleine stichting als de onze van groot belang dat wij gesteund worden door (bekende) personen die naast (bestuurlijke) ervaring, de bekendheid en betrouwbaarheid van de Stichting kunnen vergroten door hun naam te verbinden aan de Stichting. Het Comité kan helpen door de Stichting bij instanties, bedrijven of particulieren aan te bevelen indien zij overwegen iets voor de maatschappij te doen.