De club van 500 is een inspirerend vriendennetwerk van bedrijven en particulieren die Stop Darmkanker structureel steunen.

Foto: Istock

Stop Darmkanker Nederland weet zich gesteund door de vrijwillige inzet van haar bestuur en ambassadeurs. De stichting wil de komende jaren hier meer vorm aangeven en ook e.e.a. terug kunnen doen voor de particulieren en bedrijven die de stichting een warm hart toe (willen) dragen. Stop Darmkanker Nederland heeft om deze rede de ‘Club van 500’ opgericht. De club is een vriendennetwerk van bedrijven en particulieren die de stichting een warm hart toedragen.

Met het lidmaatschap van de Club van 500 krijgt u toegang tot dit inspirerende netwerk en levert een structurele bijdrage aan de strijd tegen darmkanker. Met uw steun kan de stichting zich actief blijven inzetten voor meer voorlichting over darmkanker en het steunen van gericht wetenschappelijk onderzoek.

Stop Darmkanker Nederland houdt niet alleen de hand op, maar u krijgt als lid van de Club van 500 er ook iets voor terug.

-  Uitnodiging voor bijzondere netwerkbijeenkomsten
-  Mogelijkheid tot het krijgen van voorlichtingspresentatie op locatie
-  Vermelding op de Stop Darmkanker Club van 500 website.
-  Aandacht voor uw steun / bedrijf op Sociale media en de homepage van Stop Darmkanker
-  Officieel certificaat van lidmaatschap
-  Korting op de Stop Darmkanker Fundraising Night.
-  Inspraak in de bestedingen van de gelden van de stichting. 

Dankzij de ANBI status van Stop Darmkanker Nederland is uw steun fiscaal aftrekbaar en daarom wellicht nog interessanter! Dit betekent dat de overheid onze stichting/ fonds erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het doel van onze stichting dient inderdaad het algemeen belang en er is bij de stichting geen winstoogmerk. Donateurs en vrienden van Stop Darmkanker Nederland mogen hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het lidmaatschap van de Club van 500 bestaat uit een donatie van 500,00 euro aan de stichting. De donatie kan worden voldaan per incasso of bankoverschrijving. U ontvangt van de stichting een factuur voor uw eigen administratie.

Wenst u een digitale versie te ontvangen van ons jaarverslag en de bestedingen? Stuur dan gerust een mail naar contact@stopdarmkanker.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk een digitaal exemplaar in uw mailbox.

Uw steun wordt met de uiterste zorg besteed. Wij hopen dat wij u binnen onze club van 500 mogen verwelkomen en zijn u bij voorbaat dankbaar voor de steun! 

Heeft u interesse? Neem dan nu contact met ons op via het contact formulier of per mail fundraising@stopdarmkanker.nl.

Download hier de Club van 500 brochure.