FOBT testen een methode om Poliepen op te sporen

Ifob-test of ifobt test

Om aan te tonen dat er mogelijk poliepen in uw darmen aanwezig zijn bestaan er diverse onderzoeksmethoden. Een van die methodes zijn de FOBT’s. FOBT testen onderzoeken de aanwezigheid van occult bloed. FOBT's zijn beschikbaar voor individuele screening, maar ook voor massascreening. Voor beide screening methoden geldt dat ze aan specifieke eisen moeten voldoen.

Een screeningtest voor colorectaal carcinoom zou patiënten moeten identificeren met een “early stage” carcinoom, die curatief behandeld kunnen worden, en patiënten met een “advanced” adenoma, die een hoog risico vormen tot ontwikkelen van een colorectaal carcinoom in de toekomst.

Een inmiddels veel gebruikte test voor massascreening is de iFOB test. De iFOB-test (immunochemische fecaal occult bloed-test) is vrij simpel om uit te voeren en is twee keer zo gevoelig voor het opsporen van “occult bloed” in vergelijking met de al veel langer gebruikte guaiac- FOB-test, de chemische test met de “kaartjes”. Je hoeft slechts één staaltje in te leveren in vergelijking met de gFOB-test waarbij normaal drie staaltjes dienen te worden onderzocht. De iFOB-test reageert ook enkel op menselijk bloed terwijl de gFOB-test ook positief kan worden wanneer er bepaalde voedingsmiddelen of geneesmiddelen in de ontlasting aanwezig zijn. Daardoor is de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij het gebruik van de iFOB test hoger dan bij ander FOBT’s. 

De iFOB test gaat ook gebruikt worden tijdens het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker.