Invoeringsschema bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een zeer duidelijk schema ontwikkeld omtrent de gefaseerde invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. Het geeft per leeftijdsgroep (geboortejaar) weer wanneer u wordt opgeroepen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. U kunt in het schema zien dat elk jaar meer leeftijdsgroepen en aantallen mensen worden opgeroepen voor het onderzoek. Op de lange termijn komen er meer dan 2 miljoen mensen in aamerking om mee te doen aan het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. De keuze om het onderzoek gefaseerd in te voeren heeft er mee te maken dat er anders te lange wachtlijsten zullen ontstaan. Momenteel worden extra zorgverleners opgeleid om een inwendig darmonderzoek uit te kunnen voeren. Dat is de reden waarom er tot 2019 een gefaseerde invoering zal plaatsvinden. U kunt het schema downloaden door er op te klikken.

RIVM) heeft een zeer duidelijk schema ontwikkeld omtrent de gefaseerde invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. Het geeft per leeftijdsgroep (geboortejaar) weer wanneer u wordt opgeroepen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. U kunt in het schema zien dat elk jaar meer leeftijdsgroepen en aantallen mensen worden opgeroepen voor het onderzoek. Op de lange termijn komen er meer dan 2 miljoen mensen in aamerking om mee te doen aan het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. De keuze om het onderzoek gefaseerd in te voeren heeft er mee te maken dat er anders…"> RIVM) heeft een zeer duidelijk schema ontwikkeld omtrent de gefaseerde invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. Het geeft per leeftijdsgroep (geboortejaar) weer wanneer u wordt opgeroepen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. U kunt in het schema zien dat elk jaar meer leeftijdsgroepen en aantallen mensen worden opgeroepen voor het onderzoek. Op de lange termijn komen er meer dan 2 miljoen mensen in aamerking om mee te doen aan het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. De keuze om het onderzoek gefaseerd in te voeren heeft er mee te maken dat er anders…">