Landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker: vanaf welke leeftijd kan ik mee doen?

Het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker zal gefaseerd worden ingevoerd. De leeftijdsgroep waar de overheid mee zal starten is 65 en 75 jaar. UIteindelijk is het de bedoeling dat iedereen vanaf 55 jaar wordt opgeroepen om met het bevolkingsonderzoek mee te doen. De overheid heeft ervoor gekozen om met de leeftijdsgroep 65 - 75 jaar te starten om iedereen de kans te geven om tenminste eenmaal te worden onderzocht.

Het RIVM heeft een zeer duidelijk schema gemaakt met betrekking tot de invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. Aan de hand van uw geboorte jaar kunt u precies zien in welk jaar u opgeroepen gaat worden. In het schema is ook duidelijk te zien dat er een enorme groei aan mensen is die wordt opgeroepen. Het schema treft u hier aan.